کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

5/5 - (24 امتیاز)

کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

یکی از سرگرمی هاي فوق العاده زیبا که در میان ایرانیان نیز رواج دارد، داشتن حیوانات خانگی می باشد.
حیوانات خانگی نیز مانند انسان ها نیازمند امکانات و مسائل مختلفی هستند. از این رو دامپزشکی ها براي بر
طرف سازي مشکلات حیوانات و ارائه خدمات آن ها در خدمت شما هستند.

امروزه شاهد احداث کلینیک هاي بسیار زیادي در حوزه کلینیک دامپزشکی در سراسر تهران به خصوص کلینیک دامپزشکی در غرب تهران هستیم.

این کلینیک ها همواره در تلاش هستند تا با ارائه خدماتی ایده آل در نزد شما محبوب شوند.

بدین ترتیب شما می توانید با بررسی سوابق موجود و مسائل مختلف به کلینیک موردنظر خود مراجعه کنید.

اصلاح حیوانات خانگی با وقت قبلی در کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

یکی از فعالیت هاي اصلی لینیک دامپزشکی در غرب تهران اصلاح حیوانات مختلف با گرفتن وقت قبلی می باشد. در حال
حاضر پت شاپ ما توانسته است با جمع آوري بهترین تجهیزات و دستگاه ها، این فرآیند را به بهترین شکل انجام
دهد .
توجه داشته باشید تمامی حیوانات نیازمند اصلاح می باشند و باید دقت زیادي در این موضوع داشته باشید. چرا
که اصلاح نکردن به موقع سبب زیاد شدن و گره خوردن آن و تبدیل شدن به حالت نمدي می شود.

نوبت دهی

واکسیناسیون

کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

همان طور که می دانید انسان ها و حیوانات نیازمند واکسیناسیون می باشند. واکسن ها در واقع تاثیر بسیار
زیادي در پیشگیري از بیماري هاي حاد دارند. اما تزریق به موقع آن ها نیز مسئله بسیار مهمی می باشد که
صاحبان حیوانات باید توجه ویژه اي به این موضوع داشته باشند.

(کلنیک دامپزشکی در غرب تهران)
یک کلینیک دامپزشکی معتبر می تواند علاوه بر امکانات دیگر خود نسبت به تزریق واکسن موردنیاز حیوانات نیز
بپردازد. توجه داشته باشید که برخی اوقات با توجه به شرایط زندگی حیوان شما، نوع واکسن متفاوت خواهد بود.
همچنین مدت زمان واکسن ها وابسته به حیوان موردنظر می باشد. براي مثال اکثریت واکسن هاي یک سگ باید
تا 16 هفتگی آن تزریق شود.

انگل زدایی در

کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

انگل زدایی یا همان انگل تراپی یکی از مهم ترین مسائلی است که حتما باید به آن بپردازید. حیوانات به دلیل
نداشتن سیستم ایمنی خیلی قوي نمی توانند از ورود انگل ها به بدن خود جلوگیري کنند. حال نیاز است که
بدانید برخی از انگل هاي وارد شده به بدن حیوانات می تواند به انسان ها نیز منتقل شود. بدین جهت نیاز است تا
قبل از بروز هر گونه مشکلی نسبت به انگل زدایی حیوان خود اقدام کنید.
نیاز است که بدانید در کلینیک دامپزشکی ساران (کینیک دامپزشکی در غرب تهران)، انگل زدایی نیز انجام می شود و این فعالیت توسط کادري
مجرب انجام می پذیرد. انگل اکینوکوك یکی از انگل هاي مشترك انسان و حیوانات می باشد. توجه داشته باشید
که انتقال آن به انسان سبب ایجاد کیست هاي بسیار بزرگ و مشکلات حاد می شود. توجه داشته باشید که این
فعالیت باید به طور مداوم در هر سه ماه انجام شود. همچنین حیوانات باید علاوه بر انگل زدایی همواره داراي
ناخن هاي کوتاه باشند. کیسه مقعدي حیوانات نیز باید خالی باشد. تمامی این مسائل نقش زیادي در پیشگیري از
مبتلا شدن حیوان شما دارند.

حیوانات پر طرفدار در بین مردم

عقیم کردن

عقیم سازي یکی از فعالیت هایی است که امروزه در میان حیوانات بسیاري از مردم انجام می پذیرد. در عقیم
سازي نسبت به تولید مثل حیوانات جلوگیري می شود. البته در کنار منع کردن تولید مثل، غریزه جنسی حیوان
نیز از بین می رود. البته برخی اوقات می توان غریزه جنسی حیوان را نگه داشت.
یکی از مزیت هاي عقیم کردن حیوانات، جلوگیري از مبتلا شدن به سرطان از جمله سرطان بیضه و رحم می
باشد. البته عقیم سازي می تواند حیوانات شما را مبتلا به بیماري هاي زیادي کند. توجه داشته باشید تا حتما از
پزشک موردنظر خود اطلاعات کافی و دقیقی را دریافت نمایید.

ویزیت و معاینه در

کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

یکی از موضوعات بسیار مهم که باید به آن توجه شود، ویزیت و معاینه حیوانات در کلینیک دامپزشکی در غرب تهران می باشد.
امروزه توجه به مشکلات مختلف سگ ها باعث می شود تا شما از بیماري هاي مختلف آن ها جلوگیري کنید.
اما شما می توانید با مراجعه دقیق و به موقع به یک کلینیک دامپزشکی معتبر مانند پت شاپ ساران، این فرآیند
را به بهترین شکل انجام دهید. در کلینیک ساران تمامی قسمت هاي مختلف حیوان شما بررسی می شود و از
وجود هر گونه مشکل نیز جلوگیري می شود.

سگ قرار گرفته شده در محل درمان

صدور شناسنامه

شناسنامه حیوانات در واقع نشان دهنده اطلاعات مختلف یک حیوان و همچنین هویت آن می باشد. شما می
توانید با صدور شناسنامه حیوانات از خدمات بسیاري بهتري از سوي کلینیک دامپزشکی در غرب تهران بهره مند شوید.
چرا که در شناسنامه حیوانات اطلاعات زیادي در حوزه انگل زدایی و واکسیناسیون حیوانات درج شده است. وجود
این اطلاعات به ارائه خدمات بهتر کمک بسیار زیادي را خواهد کرد.

کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

پت شاپ ساران به عنوان یکی از برترین و بهترین مراکز ارائه خدمات حیوانات شما شناخته می شود که در
قسمت غربی تهران فعالیت می کند. شما می توانید با سپردن حیوانات خود به ما به راحتی از خدمات متنوع
کلینیک ما بهره مند شوید.